Molekulární vodík® – zdraví, krása, dlouhověkost

Proč stárneme? Proč jsme nemocní? Jeden z důvodů je tzv. oxidační stres. Hlavním zdrojem oxidačního stresu jsou mitochondrie. Co se pod tímto podivným názvem skrývá?

Wikipedie k tomu říká: Mitochondrie je membránově obalená organela, kterou lze nalézt ve většině (vč. lidských) buněk. Dosahuje obvykle rozměrů řádově několika mikrometrů. V buňce se jich může vyskytovat několik stovek, ale třeba i sto tisíc. Obvykle se považují za struktury klobásového tvaru, nicméně v řadě případů tvoří spíše bohatě se větvící síť vláken po celé buňce. Funkce mitochondrií se do jisté míry dá přirovnat k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesům buněčného dýchání vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako “palivo” pro průběh jiných reakcí v celé buňce.

Poruchy jejich funkce můžou mít za následek různá mitochondriální onemocnění, obvykle související s neschopností správně provádět metabolické mitochondriální pochody. Některé vlastnosti mitochondrií je činí z evolučního hlediska unikátními. V mnohých ohledech totiž připomínají bakterie. Dnes je známo že se ve skutečnosti před asi dvěmi miliardami let opravdu vyvinuly z bakteriálních předků. Přesný scénář však není ve skutečnosti znám. Uvnitř mitochondrii se nachází stále zachovalé mitochondriální DNK, které se v mnohém podobá bakteriální. (kráceno)

Agresivní kyslík

Jinak řečeno, žijeme díky symbióze s drobnými tvory disponujícími vlastní DNK. Bez nich je náš život nemyslitelný. A jako každý živý tvor, i ony přijímají potravu a vylučují, v tomto případě ATP – nezbytného paliva pro naše buňky. Jako každá výroba ovšem, i tato má svůj odpad. V tomto případě jde o agresivní formy kyslíku, jejichž hromadění způsobuje zmíněný oxidační stres. Přirozenému “odbourávání” agresivních forem kyslíku brání příčiny vyvolané současným způsobem života. V neposlední řádě stravou, která téměř z poloviny pochází ze zkumavek potravinářských chemiků.

Nebudeme se tím zde zabývat do hloubky, jde o značně složité biologickoelektrochemické procesy, jejich výčet a rozbor by mnohé odradily od dalšího čtení. A to, jak uvidíme, by byla škoda.

Oxidační stres a Molekulární Vodík®

Pro nás je důležité jedno: už dlouho víme, že akutní oxidační stres způsobuje vážné poškození tkáně a stane-li se chronickým, je jednou z příčin mnoha častých onemocnění, rakoviny a zrychleného procesu stárnutí. Ve vývoji účinných antioxidantů nevykazující vedlejší účinky bylo přes všechny snahy farmaceutů a „výživářů“ dosaženo jen sporných výsledků. V roce 2007 se objevila jedna nadějná zpráva: Japonští výzkumníci zjistili, že velký potenciál jako účinný antioxidant má Molekulární Vodík® (Oschawa et al, Nat.Med. (2007)668-694). Podívejme se na následné pokroky ve výzkumu léčebného a preventivního užití vodíku. Poté, co byl publikován původní článek v Nature Medicine, se v předních biomedicínských žurnálech vyrojily zprávy o pozitivních účincích Molekulárního vodíku® při léčbě více něž 60 onemocnění hlavně z řad civilizačních chorob, a fyziologických stavů ověřených klinickými testy. Na základě těchto souhrnných poznatků lze prospěšné biologické účinky vodíku považovat za prokázané.

Užívání Molekulárního Vodíku®

K dispozici je několik způsobů, jak Molekulární Vodík® užívat: vdechováním, pitím vodíkem sycené vody, koupelemi ve vodě obohacen. vodíkem, pevné lékové formy, injekcemi, infuzemi, očními kapkami s fyziologickým roztokem obohaceným vodíkem, ale i povzbuzením produkce střevního vodíku bakteriemi.

Vodík má pro terapeutické a preventivní aplikace mnoho výhod. Vykazuje nejen účinnost proti oxidačnímu stresu, ale i rozličné protizánětlivé a protialergické efekty. Klinické pokusy ukazují, že užívání vodíku mimo jiné zlepšuje patologie mitochondriálních poruch. Vodík se tedy ukazuje jako biologicky prospěšný prostředek, využitelný k preventivním a léčebným aplikacím. Výzkumníkům dosud unikají molekulární mechanismy, na kterých spočívají významné účinky při použití už jen malého množství vodíku. A přesto je zjevné, že vodík je potenciální nový antioxidant pro současné léčebné upotřebení.

Vodu lze pod atmosférickým tlakem nasytit Molekulárním Vodíkem® až na 1.6 ppm. Kvůli svým fyzikálním vlastnostem rychle uniká stěnami plastových a skleněných nádob, lze jej ale udržet v hliníkových. Kvůli zmíněným fyzikálním vlastnostem má vodík úžasnou schopnost distribuce v tkáních, proniká všemi biologickými membránami a na rozdíl od jiných antioxidantů difunduje i do cytosolu. Jeho užití nevykazuje žádné vedlejší účinky.

Hlavním faktorem oxidačního stresu je dýchací řetězec mitochondrií, ale navzdory klinicky významných oxidačních škod zde organické antioxidanty mají jen omezený terapeutický vliv. Skutečnost, že H2 efektivně prostupuje až do jádra a mitochondrií, poukazuje na preventivní účinky proti onemocnění spojené se životním stylem i s procesem stárnutí. Další výhoda Molekulárního Vodíku® spočívá v tom, že snadno prochází mozkovou krevní bariérou, kam většina antioxidačních sloučenin nemůže.

Jelikož inhalovaný vodíkový plyn působí rychleji, může se hodit jako ochrana před akutním oxidačním stresem, ovšem v rámci běžné konzumace vodíku, je poněkud nepraktický.

Orální podávání Molekulárního Vodíku®

Zde může být prospěšnější orální cesta přijímání Molekulárního Vodíku®. Když dostaly vodu nasycenou vodíkem krysy, byla v jejich krvi záhy zjištěna jeho přítomnost v hodnotě několika mikromolů. Také kontrola přítomnosti vodíku v játrech, monitorovaná po orálním podání vody nasycené vodíkem, jehlovým detektorem, prokázala už po krátké prodlevě přítomnost vodíku, což vysvětluje, proč konzumace malého množství vodíku, může efektivně zlepšit stav u různých typů onemocnění. Pro kontrolované laboratorní podmínky se nejčastěji užívá vodík rozpouštěný ve fyziologickém roztoku, který je poté podáván injekcí anebo infuzí. Injekce takového roztoku do peritoneální dutiny zvířat, ukázaly efektivní neuro-protektivní efekt u hypoxycko-ischemickém postižení novorozenců. Fyziologický roztok s vodíkem byl použit také u myší s vyvolanou Alzheimerovou chorobou. Použití Molekulárního Vodíku® snížilo hladiny zánětlivých parametrů oxidačního stresu a předešlo se poruchám paměti a motorickým dysfunkcím. Pokud se vyvine způsob efektivní výroby očních kapek, pak vznikne pole pro topické využití u šedého zákalu. Experimenty prokázaly regenerace rohovky až o 70%.

Praktické využití vodíku

V dnešní době jsou již vyvinuté přípravky pro kontrolované použití u lidí. Podle dostupných informací je na trhu k dispozici už pátá generace takových produktů, které se do Evropy dováží z Kanady a Srbska. Jde o produkty jak pro vnitřní, tak i pro vnější použití, po rozpuštění ve vodě. Díky tomu jsou příznivé účinky Molekulárního Vodíku® dostupné každému, a to i pod lékařským dozorem. Jako celosvětově unikátní se v této chvíli v České republice spouští projekt vodíkové lázně, v krásném prostředí Beskyd, v Horském hotelu Excelsior. Což otevírá nové možnosti široké veřejnosti vyzkoušet si různé vodíkové procedury. Vodíková voda je známá po celá staletí, je příčinou zázraků uzdravení v Lurdech a dalších posvátných míst. Koupele a namáčení končetin ve vodíkové vodě stejně jako celotělové zábaly s Molekulárním Vodíkem® působí příznivě na širokou škálu kožních onemocnění jako jsou lupenka, ekzémy, zánětlivá onemocnění kůže a napomáhá zahlazení jizev.

Vodík hydratuje a omlazuje pokožku. Celkově vodíková lázeň osvěžuje, spolu s popíjením vodíkové vody zvyšuje energii a pomáhá bojovat proti civilizačním chorobám způsobených každodenním vysokým stresem. Masáž s Molekulárním Vodíkem je velmi vhodná zejména pro lidi s každodenní námahou pohybového aparátu, kdy vmasírovaný Molekulární Vodík® snižuje zánětlivé procesy ve svalech a kloubech, zlepší prokrvení a cirkulaci krve, nastartuje očistné procesy metabolizmu a odplavuje nahromaděné odpadní látky. Následné procedury (masáže, cvičení apod.) jsou pak mnohem efektivnější, zesílený účinek mají pleťové masky, kdy molekulární vodík vrací zpět čas vepsaný do obličeje. Vodíkové masky hydratují a regenerují pleť, vyhlazují vrásky, pomáhají s hojením drobných jizev a odstraní drobné zánětlivé projevy.

Molekulární Vodík® působí příznivě při ochraně a regeneraci DNA, a tím opravdu omlazuje pokožku. Tyto lázně, využívající sílu Molekulárního Vodíku® soustředěně a systémově, jsou nejen první a zatím jediné na světě, ale jsou také mezinárodním školícím střediskem v oblasti vodíkového lázeňství.

MUDr. Zornitza Petrova Markantová

Evropský Institut pro Terapii Molekulárním Vodíkem®

www.EIMHT.com